Kárrendezési kisokos - feltöltés alatt

Segítségnyújtás a kárügyintézésben, kímélje meg magát a stressztől. Akinek kárt okoztak, vagy éppen hibázott, azt elég stressz éri.
Kárügyintézési kisokos

Cégünk minden biztosító esetén teljes körű ügyintézést vállal a kárfelvételtől a kész gépjármű átadásáig. Ehhez Önnek az alábbiakat kell tennie.

A kárt rendező biztosítóhoz tartozó nyomtatványokat kinyomtatva és hiánytalanul kitöltve szükséges emailben megküldeni az ügyintézőink részére. 


Gépjármű kárrendezés folyamata
Kárbejelentés - Kárfelvétel - Kárszámítás (Pótszemle, ha szükséges) - Kifizetési javaslat - Javítás


A kárrendezés dokumentumai
 
Az alábbi lista tartalmazza azon dokumentumok listáját, melyekre a biztosító társaságoknak a kár rendezéséhez szükségük van. Kérjük, hogy ezeket a dokumentumokat minél előbb adja át kárszakértőnknek, hiszen ezzel lerövidítheti a kárrendezés idejét!

KÁRBEJELENTŐ NYOMTATVÁNYOK:

Allianz

Allianz kárbejelentő
Allianz meghatalmazás
Nyilatkozat

Uniqua

Uniqua kárbejelentő
Uniqua meghatalmazás
Nyilatkozat

Porsche Versicherung

Porsche kárbejelentő
Porsche meghatalmazás
Nyilatkozat


Generali

Generali kárbejelentő - CASCO
Generali kárbejelentő - KGFB
Generali meghatalmazás - természetes személy
Generali meghatalmazás - jogi személy
Nyilatkozat


Egyéb biztosító

Kárbejelentő
Meghatalmazás
Nyilatkozat


 • Baleseti bejelentő (kék-sárga) eredeti példánya vagy rendőrségtől kapott eredeti iratok (Amennyiben ezek eredeti példányát kárbejelentéskor az illetékes biztosítónál már leadta, kérjük ezek másolatát szíveskedjék kárszakértőnknek a kárfelvételkor átadni.)
 • Kitöltött gépjármű-kárbejelentő (Minden esetben ki kell tölteni, a baleseti bejelentő nem helyettesíti.)
 • Forgalmi engedély másolata
 • Jogosítvány másolata (kivéve, ha a gépjármű parkolt)
 • Törzskönyv másolat vagy banki meghatalmazás (Hitelezett gépjármű esetén a hitelező cég meghatalmazása, mely a kárösszeg felvételére is jogosít, valamint a hitelező cég aláírási címpéldányának másolata. Néhány finanszírozó csak a kárfelvétel után, a kárfelvételi jegyzőkönyv bemutatására adja ezt ki)


Cégek esetén a következő dokumentumok is szükségesek:

 • Aláírási címpéldány másolat
 • ÁFA nyilatkozat
 • Bankszámlaszám
 • Meghatalmazás kárügyintézésére a kárügyben eljáró személy részére.


A szemle során a kárszakértők tájékoztatást adnak arról, hogy milyen esetleges további dokumentumok szükségesek még a kár rendezéséhez.

Ezek leggyakrabban a következők: 

 • Tréleres szállítási számla és fuvarlevél (amennyiben van)
 • Rendőrségi határozat (amennyiben rendőrségi intézkedés történt).
 • Közútkezelői elismerés


Abban az esetben, ha a fenti iratok nem állnak rendelkezésre a kárfelvételkor, az a kárrendezés elhúzódásához vezethet.

Skutovits Hajnalka

szerviz asszisztens
Telefonszám +36 27 306 629
Mobiltelefonszám +36 30 231 16 22
Fax 
Márczy Gergő

karosszéria és lakatos  részlegvezető
Telefonszám +36 27 306 629
Mobiltelefonszám +36 30 371 46 55
Fax